• ابتدا از طریق فرم زیر ، مشخصات دستگاه خود را ثبت نمایید سپس کمتر از چند ساعت اپراتور های ما با شما جهت هماهنگ نموندن روز و ساعت تحویل دستگاه به پیک های مجتمع ، تماس خواهند گرفت .

  • دستگاه شما ابتدا توسط متخصصین ما بررسی شده و هزینه تعمیر آن به شما اعلام می شود سپس پس از تایید شما ، دستگاه شما تعمیر خواهد شد در صورت عدم تایید شما ، دستگاه تعمیر نشده به شما عودت خواهد شد.

  • هزینه پیک های مجتمع برای تحویل دستگاه از شما و بازگرداندن دستگاه ، رایگان می باشد .

  • هزینه تعمیر دستگاه ، بعد از تعمیر به صورت اینترنتی و یا به صورت حضوری توسط دستگاه پوز هنگام تحویل دستگاه به شما قابل پرداخت خواهد بود .

  • مراحل تعمیر دستگاه خود را به صورت آنلاین از همین صفحه می توانید پیگری کنید .

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, jpeg, png, pdf.

  • فایل ها را به اینجا بکشید
    انواع فایل های مجاز : jpg, gif, jpeg, png, pdf.

Call Now Button