مجید بابایی – iphone se

مشتری : گوشی در آب افتاده و دیگر روشن نمی شود / ۸ اسفند ساعت ۲۲

اپراتور : با تشکر . گوشی شما تحویل مجتمع گردید / ۱۰ اسفند ساعت ۱۰

اپراتور : گوشی شما در حال تعمیر است / چهارشنبه ۱۲ اسفتد / ساعت ۱۱

کارکاه : گوشی شما نیاز به تعمیر برد دارد / هزینه ۲۰۰ هزار تومان / چهار شنبه ۱۲ اسفند ساعت ۱۵

اپراتور : تعویض برد توسط مشتری تایید شد / پنج شنبه ۱۳ اسفند ساعت ۹

کارگاه : برد تعویض شد گوشی در صف ارسال می باشد / پنجشنبه ۱۳ اسفند ساعت ۱۱

Call Now Button