قانون جدید برای صاحبان سیم کارت‌های اعتباری

چنانچه سیم کارت اعتباری دارید برای اطلاع از قانون جدید این سیم کارت‌ها با ما همراه باشید.

صاحبان سیم کارت‌های اعتباری در صورتی که سه ماه از سیم کارت خود استفاده نکنند باید هزینه بیست دقیقه مکالمه را بپردازند.بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات چنانچه مشترک در طی سه ماه هیچ گونه تراکنشی در طول یک دوره زمانی سه ماهه نداشته باشد مشمول این قانون خواهد شد. این هزینه به صورت برداشت از اعتبار با اعلام قبلی انجام می‌شود و اگر مشترک اعتبار نداشته باشد، سیم کارت ابتدا قطع یک طرفه و سپس قطع دو طرفه و در نهایت سلب امتیاز سیم کارت خواهد شد. در طی همه این مراحل اپراتور موظف است امکان تماس با کدهای خدماتی و اضطراری ملی را برقرار کند.

Call Now Button