با بقچه شما در صف نان منتظر نمی‌مانید و نان تازه را در زمانی که درخواست داده‌اید دریافت می‌کنید.

اپلیکیشن‌های متفاوتی پدید آمده‌اند که کار واسطه را برای ما انجام می‌دهند، اپلیکیشن‌هایی که بین راننده و مسافر نقش واسطه را دارند یا برخی دیگر نیز میان خریدار و فروشنده. تعداد این اپ‌ها روزبه‌روز در حال افزایش است؛ اپلیکیشن‌هایی که انجام کار را برای ما ساده و سریع می‌کنند. اپلیکیشن بقچه نیز نمونه دیگری از این اپلیکیشن‌ها است با این تفاوت که برای خرید نان به شما کمک می‌کند و همچون یک واسطه در خواست شما برای تحویل نان را به موقع انجام می‌دهد. در واقع با بقچه شما در صف نان منتظر نمی‌مانید و نان را در زمانی که درخواست داده‌اید دریافت می‌کنید.

 

دانلود

Call Now Button